Cijfers 2015 voor bibliotheken en cultuurcentra beschikbaar

  • 11 oktober 2016

De openbare bibliotheken en de cultuurcentra in Vlaanderen en Brussel leveren het Departement CJSM jaarlijks heel wat informatie aan over hun werking. Vanaf vandaag zijn de gegevens van 2015 voor 69 cultuurcentra en 314 openbare bibliotheken beschikbaar.

De gegevens op het kennisportaal worden voorgesteld in de vorm van grafieken en cijfers die de werking van de cultuurcentra en de bibliotheken op een kwantitatieve manier beschrijven van 2006 tot en met 2015. Concreet zijn de gegevens geclusterd in acht thematische rubrieken: publieksbereik, aanbod, cultuureducatieve werking, plek voor ontmoeting, werken met doelgroepen, toegankelijkheid, professionalisering en financiële info.

De cijfers en grafieken worden zowel kant-en-klaar als interactief aangeboden op het kennisportaal. Gebruikers kunnen dus niet enkel algemene cijfergegevens raadplegen, maar kunnen ook zelf aan de slag om de gegevens te verfijnen volgens eigen wensen of noden. Het kennisportaal maakt het ook mogelijk om gemeenten onderling te vergelijken over hun bibliotheekwerking en de werking van het cultuurcentrum. Op die manier kunnen lokale besturen en cultuurprofessionals een belangrijk onderdeel van hun cultuurbeleid analyseren om het te verdiepen en te versterken.

Digitale opmars in bib

Interessant is dat voor bibliotheken een aantal cijfergegevens, die te maken hebben met de infrastructuur, openingsuren, internettoegang en vereenvoudigde uitleenprocedure, nieuw zijn toegevoegd op het kennisportaal. Als we de cijfers voor bibliotheken in detail bekijken, krijgen we grotendeels een bevestiging van globale trends die de voorbije jaren waren ingezet. Het totaal aantal leners kent een lichte daling, terwijl het bezoekersaantal blijft toenemen. In verhouding zijn meer vrouwen dan mannen en meer jongeren dan volwassenen lid van een bibliotheek. Opvallend is voorts dat de bibliotheken en hun bezoekers aan een digitale opmars bezig zijn: het aantal raadplegingen van digitale kranten, het aantal online verlengingen, het aantal lidmaatschappen op Mijn Bibliotheek, het aantal elektronische abonnementen en het aanbod aan Daisy-boeken stijgen. Ook de beschikbaarheid van Wi-Fi blijft in opmars: zo’n 7 op 10 bibliotheken hebben draadloos internet ter beschikking voor hun bezoekers. Het aantal vestigingen blijft stabiel tegenover 2014.

Ruimer aanbod in cultuurcentra

Ook de cijfers voor cultuurcentra leveren interessante resultaten op. De cijfers tonen aan dat het aanbod aan activiteiten in de cultuurcentra toeneemt: zowel het aantal activiteiten die de cultuurcentra zelf organiseren als het aantal activiteiten georganiseerd door derden stijgt. Ondanks deze stijgende trend, daalt het aantal activiteiten dat de cultuurcentra specifiek organiseren voor scholen, families en jongeren. Wat betreft het publieksbereik, wijzen de cijfers over de jaren heen op een toename van het aantal personen of verenigingen (‘actieve klanten’) dat één keer of meer heeft deelgenomen aan de activiteiten van de cultuurcentra. Vooral podiumactiviteiten (bv. theater – of muziekvoorstellingen) blijven populaire publiekstrekkers.