In de kijker: Upgrade CCinC

upgrade CCinCMet als doel een goed cultuurbeleid op maat uit te bouwen, registreren de Vlaamse cultuurcentra sinds 2006 jaarlijks cijfers over hun werking. Dit doen ze in CCinC, het gegevensregistratiesysteem voor cultuurcentra. Ze registreren cijfers over hun activiteiten, personeel, infrastructuur, scholenwerking en financiën. Deze informatie vormt de basis voor de rapporteringswebsite Kennisportaal cultuurcentra en bibliotheken. Op het kennisportaal kunnen cultuurcentra zelf aan de slag en de cijfers raadplegen in de vorm van grafieken en tabellen volgens hun eigen noden en wensen. Ook vergelijkingen tussen cultuurcentra zijn mogelijk. Op die manier kunnen lokale besturen en cultuurprofessionals een belangrijk onderdeel van hun cultuurbeleid analyseren.

CCinC uitbreiden naar gemeenschapscentra

Ook gemeenschapscentra maken meer en meer deel uit van het cultuurbeleidsverhaal, en dragen bij tot cultuurspreiding en gemeenschapsvorming. De grens tussen het cultuurcentrum en gemeenschapscentrum wordt steeds vager. We willen daarom het gegevensregistratiesysteem CCinC vanaf 2019 ook openstellen voor gemeenten die enkel of ook over een gemeenschapscentrum beschikkenElk gemeenschapscentrum met een eigen werking komt in aanmerking om gegevens te registreren in CCinC.

CCinC vernieuwen en vereenvoudigen

We stellen CCinC niet alleen open voor de gemeenschapscentra, maar werken in 2019 ook aan een vernieuwd en vereenvoudigd CCinC. Samen met de Vereniging Vlaamse Cultuur- en gemeenschapscentra en een groep van vertegenwoordigers uit cultuur- en gemeenschapscentra hebben we bepaald welke gegevens relevant zijn om te monitoren en op te volgen in de tijd. Eindresultaat is een vernieuwd CCinC, waarin zowel cultuurcentra als gemeenschapscentra gegevens over hun werking kunnen registreren.

 

Gegevens gemeenschapscentra ook nuttig voor Vrijetijdsmonitor Vlaanderen

De cijfers die cultuur- en gemeenschapscentra registreren in CCinC stromen ook door naar Lokale Vrijetijdsmonitor.

Dit is een project van de Vlaamse overheid, in samenwerking met VVSG, om het lokale vrijetijdsgebeuren in kaart te brengen op vlak van cultuur, jeugd en sport. Hierbij doen we zoveel mogelijk beroep op bestaande databronnen én dus ook CCinC.

De gegevens van jouw gemeenschapscentrum registreren in CCinC loont dus op twee vlakken:

  • gedetailleerde cijfers stromen door naar deze site en
  • meer algemene cijfers vinden hun weg naar www.vrijetijdsmonitorvlaanderen.be, waar je cijfers over het vrijetijdsgebeuren in de gemeente kan raadplegen.

banner lokale vrijetijdsmonitor

"De resultaten van de gegevensregistratie vormen een zeer handig instrument om een evaluatie te maken van de werking van het cultuurcentrum. Met het oog op de volgende beleidsperiode kunnen er dan nieuwe prioriteiten geformuleerd worden. Waar staan we, waar willen we naartoe en waar moeten we meer op inzetten?".

Pieter Claessens, directeur CC De Plomblom Ninove

"Door het gebruik van deze registratietool kan ik makkelijk onze cijfers raadplegen en in kaart brengen. Ik kan onze cijfers in de tijd opvolgen als historische reeks. Aan de hand van deze cijfers kan ik makkelijk benchmarken en vergelijken met andere cultuurcentra. De cijfers kunnen gebruikt worden om beleidsmatig of naar lokaal bestuur toe een visie in kaart te brengen en beslissingen te nemen."

Veerle Van Bun, directeur CC C-mine Genk

"Het vraagt wel wat van mijn collega’s om de cijfers voor CCinC te verzamelen maar het loont. Zo heeft het Liers Cultuurcentrum plannen om te verbouwen of zelfs een nieuwbouw te realiseren. Bij de voorbereiding van het dossier is het dan fijn dat je over cijfermateriaal beschikt waarmee je de argumenten stevig kan onderbouwen. Ook onze jaarverslagen worden door de CCinC databank gevoed. Hoe meer collega’s gebruik maken van CCinC hoe meer we ook kunnen vergelijken en dan niet zozeer om elkaar de loef af te steken maar vooral om de eigen werking te evalueren." 

Dieter Sermeus, directeur CC Lier