Nieuwsberichten

  • 27 november 2018
upgrade CCinC

Schrijf je in voor de CCinC infosessie

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media werkt aan een vernieuwd en vereenvoudigd CCinC, en breidt de bevraging ook uit naar de gemeenschapscentra. Het nieuwe platform voor cultuur- en gemeenschapscentra wordt in het voorjaar 2019 gelanceerd.
Banner podiumactiviteiten cultuurcentra
  • 26 oktober 2018

Podiumactiviteiten in cijfers gevat

Cultuurcentra hebben afgelopen jaren heel wat cijfers ingegeven in het registratieplatform CCinC over onder andere hun podiumactiviteiten. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media heeft deze cijfers samengevat in een handig overzicht.
gifuur cijfers 2016 beschikbaar
  • 8 augustus 2017

Gegevens 2016 van bibliotheken en cultuurcentra deels beschikbaar

Heel wat bibliotheken en cultuurcentra leverden al hun werkingsgegevens 2016 aan.
Banner leners bibliotheken
  • 24 oktober 2018

Registratietool BIOS wordt 20 jaar !

Dankzij BIOS kan het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid gegevens over de bibliotheken in Vlaanderen verzamelen. Al 20 jaar lang voeren de bibliotheken van de Vlaamse Gemeenschap in de registratietool BIOS gegevens in over hun eigen bibliotheekwerking.
Cover cc in cijfers_verkleind
  • 19 december 2016

Reeks 'Cultuurcentra in cijfers' gevat brengt cijfers over cultuurcentra in kaart

Het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media verzamelt via de rapporteringstool CCinC al geruime tijd gegevens over de cultuurcentra in Vlaanderen.
ellyot-588130-unsplash
  • 16 augustus 2018

Stel je kandidaat om het vernieuwde gegevensregistratiesysteem voor cultuur- en gemeenschapscentra te testen

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media vernieuwt en vereenvoudigt in nauwe samenwerking met de Vereniging Vlaamse Cultuur- en Gemeenschapscentra en een groep van vertegenwoordigers uit cultuur- en gemeenschapscentra het gegevensregistratiesysteem voor cultuurcentra én binnenko
De Krook
  • 15 mei 2017

Bibliotheekactiviteiten en bibliotheekinfrastructuur in cijfers gevat

Bijna 15.000 bibliotheekintroducties en -instructies en meer dan 9.000 themastands per jaar. 8 op tien bibliotheken richt zich met haar activiteiten op jongeren.Meer en meer bibliotheken investeren in zelfuitleenbalies en inleverboxen. Een totale oppervlakte die gelijk is aan 60 voetbalvelden.
Bechmarking
  • 29 november 2016

Benchmark voor een grondige analyse van de eigen werking

Om de werking van jouw bibliotheek of cultuurcentrum te analyseren, kan het interessant zijn om de cijfers van jouw bibliotheek of cultuurcentrum te vergelijken met de cijfers van andere, soortgelijke bibliotheken of cultuurcentra.